प्राविधिक पुस्तिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व प्राविधिक पुस्तिका 2078-09-01 View
2 रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय प्राविधिक पुस्तिका 2078-09-01 View
3 माटोको अम्लियपना र सुधारका उपायहरु प्राविधिक पुस्तिका 2078-09-01 View
4 बजारमा प्रचलीत मलखादहरु, तिनमा पाईने खाद्धतत्वहरु र नक्कली मलबाट बच्ने उपायहरु प्राविधिक पुस्तिका 2078-09-01 View
5 बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु प्राविधिक पुस्तिका 2078-08-01 View
6 मलखादको मात्रा हिसाब गर्ने तरीका प्राविधिक पुस्तिका 2078-07-02 View
7 माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन प्राविधिक पुस्तिका 2078-07-01 View
8 एकिकृत खाद्यतत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला र यसको संचालन बिधि.pdf प्राविधिक पुस्तिका 2078-05-01 View
9 बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु (1) प्राविधिक पुस्तिका 2078-04-01 View