लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा, बाँके https://abpstc.lumbini.gov.np/
2 कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल https://www.moald.gov.np/
3 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देही, लुम्बिनी प्रदेश https://doad.lumbini.gov.np/
4 कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर http://aitc.gov.np/
5 नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद https://narc.gov.np
6 कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, मुकाम: बुटवल, लुम्बिनी प्रदेश https://molmac.lumbini.gov.np/
7 कृषि विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेश https://doad.lumbini.gov.np/